Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Om Kredsen

Socialpædagogerne Sydjylland er en faglig organisation

Socialpædagogernes medlemmer
I Socialpædagogerne Syddjylland er der ca. 4.000 medlemmer med meget forskellig uddannelsesbaggrund. Vi organiserer:

  • uddannede pædagoger
  • håndværksfaglært personale
  • ikke pædagogisk uddannede
  • enkeltpersoner, der har fået dispensation fra uddannelseskravene

Arbejdsområde 
Arbejdsområdet er meget bredt orienteret, men de største arbejdsfelter er utilpassede børn og unge, børn/unge og voksne med funktionsnedsættelser, sindslidende, samt familier med behov for særlig støtte. Det er kun enkelte af arbejdsområderne, men vores medlemmer arbejder inden for en række andre områder, hvor der er behov for ansatte, der kan arbejde ud fra en helhed om brugernes hverdagsliv.

Geografisk område 
Socialpædagogerne Sydjylland dækker geografisk over 10 af region Syddanmarks kommuner og vores medlemmer arbejder hos region Syddanmark,  de 10 kommuner, på private/fondsejede opholdssteder og som familieplejere.