Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

A-kassen

SL-A er Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse
Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse
Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010
Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Efterlønsteam   7248 6020
Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling.
Søren Frichs Vej 42 C, stuen
8230 Åbyhøj 
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam   7248 6030
Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 2087 2939

A-kassens åbningstid: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13
Personlig fremmøde på kredskontoret kun efter aftale.

Selvbetjening
Du kan bruge selvbetjeningen: Netkassen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Nyuddannet

Afslutter du din pædagoguddannelse, kan du blive optaget i SL A-kasse som nyuddannet med særlige dimittendrettigheder

Seneste to uger efter din uddannelse er afslutte - skal du sørge for at blive meldt ind i SL-A.

Socialpædagogerne og BUPL invitere dimittender til informationsmøde på dit seminarium. Mød op - undgå dermed at blive ubehagelig overrasket.

A-kassen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Indmeldelse
 • Optagelse
 • Ret til dagpenge
 • Rådighedsregler

Fagforeningen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Hvad en fagforeing er
 • Medlemsskabets fordele
 • Ny løn, hvad skal du foretage dig når du skal ansættes

Du vil på møderne som regel møde en eller to fra hver organisation.

Se kontingentsatser for Socialpædagoger

Temadage

Inspiration til jobsøgning

Temadagen er for alle ledige.

Temadagen vil indeholde en blanding af oplæg fra jobkonsulent, individuelle opgaver og gruppearbejde.

Hvordan skal jeg bruge Joblog? Og hvorfor?

Annonceanalyse

Hvordan skriver jeg en god ansøgning?

Hvad er et godt CV?

Kompetenceafklaring

Hvad skal jeg forberede når jeg skal til jobsamtale?

Jobsøgningsstrategi

Har du særlige ønsker til emner kan du kontakte Lone Simonsen på mail: lls@sl.dk.

 

Særligt for ledige
Bevilling af tilskud til efteruddannelse for ledige medlemmer

Kredsbestyrelsen har på sit møde 01.11.10. besluttet en politik for bevilling af tilskud til efteruddanelse til ledige medlemmer. Du kan læse kredsbestyrelsens vedtagelse her
Det er kun medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland der kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningerne sendes til Socialpædagogerne Sydjylland att. Forretningsudvalget på mail til sydjylland@sl.dk

Det daglige team i kredsens a-kasse udgøres af to ansatte

Kontakt til A-kassen
Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.
mail til a-kassen: dagpenge@sl.dk 

Ansatte i kredsens A-kasse
I A-kassen er der ansat 1 jobkonsulent og 1 sagsbehandler.

 

 

Lone Lundholm Simonsen, er ansat som Jobkonsulenten i A-kassen og har som primære arbejdsopgaver rådgivning og vejledning i forhold til: 

 • CV samtaler
 • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed
 • Rådighedssamtaler efterfølgende
 • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige 

 

Nancy Steffensen,er ansat som sagsbehandler og har som primære arbejdsopgaver sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende;

 • arbejdsløshedslovgivningen generelt
 • dagpenge
 • orlovsydelser
 • rådighedsvurderinger