Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

A-kassen

SL-A er Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse
Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse
Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010
Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Efterlønsteam   7248 6020
Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling.
Søren Frichs Vej 42 C, stuen
8230 Åbyhøj 
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam   7248 6030
Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 2087 2939

A-kassens åbningstid: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13
Personlig fremmøde på kredskontoret kun efter aftale.

Selvbetjening
Du kan bruge selvbetjeningen: Netkassen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Nyuddannet

Afslutter du din pædagoguddannelse, kan du blive optaget i SL A-kasse som nyuddannet med særlige dimittendrettigheder

Seneste to uger efter din uddannelse er afslutte - skal du sørge for at blive meldt ind i SL-A.

Socialpædagogerne og BUPL invitere dimittender til informationsmøde på dit seminarium. Mød op - undgå dermed at blive ubehagelig overrasket.

A-kassen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Indmeldelse
 • Optagelse
 • Ret til dagpenge
 • Rådighedsregler

Fagforeningen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Hvad en fagforeing er
 • Medlemsskabets fordele
 • Ny løn, hvad skal du foretage dig når du skal ansættes

Du vil på møderne som regel møde en eller to fra hver organisation.

Se kontingentsatser for Socialpædagoger

Inspiration til jobsøgning

 

Temadage er for alle ledige.

 • Temadage vil indeholde en blanding af oplæg fra jobkonsulent, individuelle opgaver og gruppearbejde.
 • Hvordan skal jeg bruge Joblog? Og hvorfor?
 • Annonceanalyse
 • Hvordan skriver jeg en god ansøgning?
 • Hvad er et godt CV?
 • Kompetenceafklaring
 • Hvad skal jeg forberede når jeg skal til jobsamtale?
 • Jobsøgningsstrategi

Har du særlige ønsker til emner kan du kontakte Lone Simonsen på mail: lls@sl.dk.

Tilmeld dig et temamøde via Netkassen (vælg frivillig aktivitet) eller send en mail til mig (lls@sl.dk)

 Se alle planlagte temadage herunder

 

 

Særligt for ledige
Bevilling af tilskud til efteruddannelse for ledige medlemmer

Kredsbestyrelsen har på sit møde 01.11.10. besluttet en politik for bevilling af tilskud til efteruddanelse til ledige medlemmer. Du kan læse kredsbestyrelsens vedtagelse her
Det er kun medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland der kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningerne sendes til Socialpædagogerne Sydjylland att. Forretningsudvalget på mail til sydjylland@sl.dk

Temadage

Uopfordret jobsøgning

26. oktober kl. 10-12 ,
Vestkraftgade 1, Esbjerg

 Find jobbet før det bliver slået op! Eller er ønskejobbet ikke slået op!

På dette temamøde kommer vi omkring fordele for dig og for arbejdspladsen ved uopfordret jobsøgning samt kommer med input til, hvordan du skriver en uopfordret ansøgning.

 OBS - tilmelder du dig dette møde, som en rådighedssamtale er det vigtigt at du har forberedt dig. Du bedes:

 • Opdatere din joblog med alle jobsøgningsaktiviteter
 • Uploade mindst 2 eksempler på ansøgninger i Jobloggen
 • Se på Krav til jobsøgning i NetKassen.

Hvis din jobsøgning har ændret sig, siden vi godkendte Krav til jobsøgning sidst, skal du revidere dokumentet, så det matcher, hvad du søger nu

Workshop om jobsøgning

2. november kl. 10-12, 
Vestkraftgade 1, Esbjerg

 Denne workshop vil være en blanding af oplæg og input fra jobkonsulenten og gruppe / individuelle øvelser. Det bliver en intens dag, hvor du virkelig får lov at arbejde. Det er en god idé at medbringe dit cv, en ansøgning og evt. et stillingsopslag på et job, du kunne tænke dig at søge, så vi kan arbejde helt konkret med de ting der optager dig lige nu. Har du en bærbar eller en tablet, kan du med fordel tage den med.

 OBS - tilmelder du dig dette møde, som en rådighedssamtale er det vigtigt at du har forberedt dig. Du bedes:

 • Opdatere din joblog med alle jobsøgningsaktiviteter
 • Uploade mindst 2 eksempler på ansøgninger i Jobloggen
 • Se på Krav til jobsøgning i NetKassen.

Hvis din jobsøgning har ændret sig, siden vi godkendte Krav til jobsøgning sidst, skal du revidere dokumentet, så det matcher, hvad du søger nu.

Workshop om CV

Fredag d. 10. november kl. 10-12,
Vestkraftgade 1, Esbjerg

 Fokus på dit CV som redskab i din jobsøgning, både når du søger uopfordret og når du søger opslåede stillinger.

Overvejer du ofte: Hvad skal stå i mit CV?

Skal der billede på?

Hvordan laver jeg et resume?

 Send dit CV til mig senest en uge inden workshoppen (senest fredag d. 3. november)

 OBS - tilmelder du dig dette møde, som en rådighedssamtale er det vigtigt at du har forberedt dig. Du bedes:

 • Opdatere din joblog med alle jobsøgningsaktiviteter
 • Uploade mindst 2 eksempler på ansøgninger i Jobloggen
 • Se på Krav til jobsøgning i NetKassen.

Hvis din jobsøgning har ændret sig, siden vi godkendte Krav til jobsøgning sidst, skal du revidere dokumentet, så det matcher, hvad du søger nu.

Ledig uden stress - erfaringsudveksling og muligheder i ledighed

20. november kl 9:30 – 12:00
Vestkraftgade 1, Esbjerg

 Hvordan håndterer man en ledighedsperiode - Problemstillinger og værktøjer

Erfaringsudveksling og muligheder i ledighedsperioden - hvad har du brug for at dele med andre eller få svar på?

 OBS - tilmelder du dig dette møde, som en rådighedssamtale er det vigtigt at du har forberedt dig. Du bedes:

 • Opdatere din joblog med alle jobsøgningsaktiviteter
 • Uploade mindst 2 eksempler på ansøgninger i Jobloggen
 • Se på Krav til jobsøgning i NetKassen.

Hvis din jobsøgning har ændret sig, siden vi godkendte Krav til jobsøgning sidst, skal du revidere dokumentet, så det matcher, hvad du søger nu

Workshop IT værktøjer – få hjælp til brug af Joblog, Jobsporet,

19. oktober ELLER 7. november ELLER 5. december
kl 10 – 12 
Vestkraftgade 1, Esbjerg

Som ledig møder du mange digitale værktøjer og det kan være en udfordring.

Kom og få vejledning i brug og opdatering af Joblog, jobspor, CV på Jobnet, Min Plan og dagpengekort.

 Medbring gerne din egen PC da det er den, som du skal arbejde videre på derhjemme. Du har dog også mulighed for at låne en iPad på mødet.

 • HUSK NEM-id eller pinkoder, så du kan få adgang til de forskellige værktøjer under mødet

Det daglige team i kredsens a-kasse udgøres af to ansatte

Kontakt til A-kassen
Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.
mail til a-kassen: dagpenge@sl.dk 

Ansatte i kredsens A-kasse
I A-kassen er der ansat 1 jobkonsulent og 1 sagsbehandler.

 

 

Lone Lundholm Simonsen, er ansat som Jobkonsulenten i A-kassen og har som primære arbejdsopgaver rådgivning og vejledning i forhold til: 

 • CV samtaler
 • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed
 • Rådighedssamtaler efterfølgende
 • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige 

 

Nancy Steffensen,er ansat som sagsbehandler og har som primære arbejdsopgaver sagsbehandling og rådgivning i sager vedrørende;

 • arbejdsløshedslovgivningen generelt
 • dagpenge
 • orlovsydelser
 • rådighedsvurderinger