Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

A-kassen

SL-A er Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse
Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse
Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010
Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Efterlønsteam   7248 6020
Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling.
Søren Frichs Vej 42 C, stuen
8230 Åbyhøj 
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam   7248 6030
Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 2087 2939

A-kassens åbningstid: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13
Personlig fremmøde på kredskontoret kun efter aftale.

Selvbetjening
Du kan bruge selvbetjeningen: Netkassen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Kære medlem

Herunder er en oversigt over temamøder i A-kassen i januar, februar, marts og april.
Læs mere om temamøderne i Netkassen.

Tilmelding kan ske i Netkassen (Book et møde) eller ved at kontakte mig på mail.
Er du medlem af fagforeningen, kan du få transportgodtgørelse.

Jeg håber at se dig til et eller flere af temamøderne.
Der er, som altid, mulighed for at få feedback på dit ansøgningsmateriale og du er altid velkommen til at kontakte mig for at få en personlig samtale.

NB: VIGTIG INFORMATION IFT TEMAMØDE SOM RÅDIGHEDSSAMTALE
Hvis du tilmelder dig et temamøde som en rådighedssamtale er det vigtigt at du:

 • Opdaterer din joblog og vedhæfter ansøgning (og CV) i mindst en joblog pr. måned
 • Overvejer om der skal ændres i vores aftale ”Krav til jobsøgning” (se Netkassen).

Hilsen din jobkonsulent 

Nyuddannet

Afslutter du din pædagoguddannelse, kan du blive optaget i SL A-kasse som nyuddannet med særlige dimittendrettigheder

Seneste to uger efter din uddannelse er afslutte - skal du sørge for at blive meldt ind i SL-A.

Socialpædagogerne og BUPL invitere dimittender til informationsmøde på dit seminarium. Mød op - undgå dermed at blive ubehagelig overrasket.

A-kassen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Indmeldelse
 • Optagelse
 • Ret til dagpenge
 • Rådighedsregler

Fagforeningen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Hvad en fagforeing er
 • Medlemsskabets fordele
 • Ny løn, hvad skal du foretage dig når du skal ansættes

Du vil på møderne som regel møde en eller to fra hver organisation.

Se kontingentsatser for Socialpædagoger

Inspiration til jobsøgning

 

Temadage er for alle ledige.

 • Temadage vil indeholde en blanding af oplæg fra jobkonsulent, individuelle opgaver og gruppearbejde.
 • Hvordan skal jeg bruge Joblog? Og hvorfor?
 • Annonceanalyse
 • Hvordan skriver jeg en god ansøgning?
 • Hvad er et godt CV?
 • Kompetenceafklaring
 • Hvad skal jeg forberede når jeg skal til jobsamtale?
 • Jobsøgningsstrategi

Har du særlige ønsker til emner kan du kontakte Lone Simonsen på mail: lls@sl.dk.

Tilmeld dig et temamøde via Netkassen (vælg frivillig aktivitet) eller send en mail til mig (lls@sl.dk)

 Se alle planlagte temadage herunder

 

 

Særligt for ledige
Bevilling af tilskud til efteruddannelse for ledige medlemmer

Kredsbestyrelsen har på sit møde 01.11.10. besluttet en politik for bevilling af tilskud til efteruddanelse til ledige medlemmer. Du kan læse kredsbestyrelsens vedtagelse her
Det er kun medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland der kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningerne sendes til Socialpædagogerne Sydjylland att. Forretningsudvalget på mail til sydjylland@sl.dk

Temadage

Jobsøgningsværksted i Esbjerg

TEMAMØDE OM JOBSØGNING – ALT OM JOBSØGNING I ESBJERG
Temamødet kredser blandt andet om at finde de ledige opslåede stillinger og annonceanalyse, at lave en god ansøgning og et godt CV samt jobsøgningsstrategier.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
14. maj i Esbjerg kl. 13-15.30

IT WORKSHOP I ESBJERG
 

IT WORKSHOP I ESBJERG
Praktisk vejledning i joblog, jobdatabaser, vedhæftning af filer mm.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
24. maj kl. 14.30-16

DEN GODE JOBSAMTALE I ESJBERG


Temamødet runder emner som: forberedelse af jobsamtalen, ”Hvad spørger de om?” (selve samtalen) og opfølgning på samtalen.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
21. juni kl. 10-12-30

Uopfordret jobsøgning i Esbjerg
 

Uopfordret jobsøgning i Esbjerg

Vores definition af uopfordret jobsøgning er, at du som jobsøgende henvender dig uopfordret til en arbejdsplads, som ikke har annonceret det job, du henvender dig omkring.

Uopfordret jobsøgning er en brandgod ide, fordi du kan bringe dig i situationer, hvor du ikke konkurrerer med hundredvis af andre om det samme job.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
1. marts kl. 10-12:30

Jobsøgningsværksted i Rødekro
 1. NYT: VEJLEDNING TIL JOBSØGNING I RØDEKRO
  Få individuel vejledning om jobsøgning i Rødekro.

Brunde Øst 16, HK’s lokaler, 6230 Rødekro
22. maj og 22. juni – begge dage efter aftale. Ring eller send en mail!

Det daglige team i kredsens a-kasse udgøres af to ansatte

Kontakt til A-kassen
Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.
mail til a-kassen: dagpenge@sl.dk 

Ansatte i kredsens A-kasse
I A-kassen er der ansat 1 jobkonsulent.

 

 

Lone Lundholm Simonsen, er ansat som Jobkonsulenten i A-kassen og har som primære arbejdsopgaver rådgivning og vejledning i forhold til: 

 • CV samtaler
 • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed
 • Rådighedssamtaler efterfølgende
 • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige