Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

A-kassen

SL-A er Socialpædagogernes A-kasse

Socialpædagogernes A-kasse
Ved at Socialpædagogerne har valgt egen A-kasse, vil du her opleve at møde sagsbehandlere der har et godt branchekendskab og forstår hvad du arbejder med som socialpædagog. Læs evt. mere om A-kassen

Kontakt Socialpædagogerns A-kasse
Kontakt til A-kassen kan ske til:

Dagpengeteam 7248 6010
Alle henvendelser om dagpenge, feriedagpenge, aktiveringsydelse mv. Sagsbehandling, information og administration af ydelser

Efterlønsteam   7248 6020
Alle henvendelser om efterlønsbevis, overgang til efterløn og udbetaling af efterløn. Alle henvendelser om skattefri præmieudbetaling.
Søren Frichs Vej 42 C, stuen
8230 Åbyhøj 
E-mail: efterlonsgruppen@sl.dk

Medlemsteam   7248 6030
Alle henvendelser om indmeldelse, udmeldelse, overflytning og kontingentspørgsmål. Tilmelding til faglige netværk og tillægsforsikringen. Henvendelser om til- og afmelding på efterlønsforsikringen og betaling af efterlønsbidrag.
medlem@sl.dk

Jobformidlingen Tlf: 2087 2939

A-kassens åbningstid: 
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13
Personlig fremmøde på kredskontoret kun efter aftale.

Selvbetjening
Du kan bruge selvbetjeningen: Netkassen, til eksempelvis at udfylde og aflevere dit dagpengekort. Hertil skal du bruge en personlige pinkode, som kan rekvireres via internettet efter indmeldelsen.

Kære medlem

Herunder er en oversigt over temamøder i A-kassen i januar, februar, marts og april.
Læs mere om temamøderne i Netkassen.

Tilmelding kan ske i Netkassen (Book et møde) eller ved at kontakte mig på mail.
Er du medlem af fagforeningen, kan du få transportgodtgørelse.

Jeg håber at se dig til et eller flere af temamøderne.
Der er, som altid, mulighed for at få feedback på dit ansøgningsmateriale og du er altid velkommen til at kontakte mig for at få en personlig samtale.


Hilsen din jobkonsulent 

Nyuddannet

Afslutter du din pædagoguddannelse, kan du blive optaget i SL A-kasse som nyuddannet med særlige dimittendrettigheder

Seneste to uger efter din uddannelse er afslutte - skal du sørge for at blive meldt ind i SL-A.

Socialpædagogerne og BUPL invitere dimittender til informationsmøde på dit seminarium. Mød op - undgå dermed at blive ubehagelig overrasket.

A-kassen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Indmeldelse
 • Optagelse
 • Ret til dagpenge
 • Rådighedsregler

Fagforeningen vil bl.a. fortælle dig om:

 • Hvad en fagforeing er
 • Medlemsskabets fordele
 • Ny løn, hvad skal du foretage dig når du skal ansættes

Du vil på møderne som regel møde en eller to fra hver organisation.

Se kontingentsatser for Socialpædagoger

Inspiration til jobsøgning

 

Temadage er for alle ledige.

 • Temadage vil indeholde en blanding af oplæg fra jobkonsulent, individuelle opgaver og gruppearbejde.
 • Hvordan skal jeg bruge Joblog? Og hvorfor?
 • Annonceanalyse
 • Hvordan skriver jeg en god ansøgning?
 • Hvad er et godt CV?
 • Kompetenceafklaring
 • Hvad skal jeg forberede når jeg skal til jobsamtale?
 • Jobsøgningsstrategi

Har du særlige ønsker til emner kan du kontakte Lone Simonsen på mail: lls@sl.dk.

Tilmeld dig et temamøde via Netkassen (vælg frivillig aktivitet) eller send en mail til mig (lls@sl.dk)

 Se alle planlagte temadage herunder

 

 

Særligt for ledige
Bevilling af tilskud til efteruddannelse for ledige medlemmer

Kredsbestyrelsen har på sit møde 01.11.10. besluttet en politik for bevilling af tilskud til efteruddanelse til ledige medlemmer. Du kan læse kredsbestyrelsens vedtagelse her
Det er kun medlemmer af Socialpædagogerne Sydjylland der kan komme i betragtning til tilskud. Ansøgningerne sendes til Socialpædagogerne Sydjylland att. Forretningsudvalget på mail til sydjylland@sl.dk

Temadage

Jobsøgningsværksted i Esbjerg

Jobsøgningsværksted i Esbjerg

Temamødet henvender sig til dig, som gerne vil have konkret sparring på din jobsøgning.

Vi starter med et kort oplæg om jobsøgning og herefter er der mulighed for individuel sparring eller gruppesparring. Du medbringer jobopslag og udkast til jobansøgning.

Der serveres kaffe/te og brød.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
11. januar 2018, kl. 10-12

Kompetenceafklaring i Esbjerg
 

Kompetenceafklaring i Esbjerg

Denne workshop er for dig, der gerne vil sætte fokus på kompetenceafklaring. Du bliver bedre til at beskrive dine faglige og personlige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som kommende/potentiel kollega og medarbejder.

Med denne workshop bliver du skarp til at beskrive dig selv, du får råstoffet til at udarbejde det skarpe CV og samtidig får du øvelse i at beskrive dig selv i faglige/professionelle vendinger så du ikke længere behøver at tænke på, hvordan du skal "sælge" dig selv.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
11. april kl. 9:30-14:30

Kompetenceafklaring i Rødekro
 

Kompetenceafklaring i Rødekro

Denne workshop er for dig, der gerne vil sætte fokus på kompetenceafklaring. Du lærer at beskrive dine faglige og personlige kompetencer, så de giver et velbeskrevet billede af dig som kommende/potentiel kollega og medarbejder.

Med denne workshop bliver du skarp til at beskrive dig selv, du får råstoffet til at udarbejde det skarpe CV og samtidig får du øvelse i at beskrive dig selv i faglige/professionelle vendinger så du ikke længere behøver at tænke på, hvordan du skal "sælge" dig selv.

Brunde Øst 16, (HK's lokaler) 6230 Rødekro
22. marts kl. 9.30-14.30

Tematimer om jobsøgning i Esbjerg

Tematimer om jobsøgning i Esbjerg

Denne workshop har fokus på jobsøgning. Der vil være en blanding af oplæg og inputs fra jobkonsulenten, samt gruppe- og individuelle øvelser.
 
Det bliver en intens dag, hvor du vil få tips og ideer til jobsøgningen, men hvor du også selv kan bidrage med dine erfaringer.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
1. februar 2018, kl. 10-12

 • Opdatere din joblog med alle jobsøgningsaktiviteter
 • Uploade mindst 2 eksempler på ansøgninger i Jobloggen
 • Se på Krav til jobsøgning i NetKassen.

Hvis din jobsøgning har ændret sig, siden vi godkendte Krav til jobsøgning sidst, skal du revidere dokumentet, så det matcher, hvad du søger nu.

Tematimer om jobsøgning i Rødekro

Tematimer om jobsøgning i Rødekro

Denne workshop vil være en blanding af oplæg og input fra jobkonsulenten og gruppe / individuelle øvelser. Det bliver en intens dag, hvor du vil tips og ideer  - men hvor du også selv kan bidrage med dine erfaringer.

Brunde Øst 16, (HK's lokaler), 6230 Rødekro
25. januar 2018, kl. 10-12

Uopfordret jobsøgning i Rødekro

Uopfordret jobsøgning i Rødekro

Vores definition af uopfordret jobsøgning er, at du som jobsøgende henvender dig uopfordret til en arbejdsplads, som ikke har annonceret det job, du henvender dig omkring.

Uopfordret jobsøgning er en brandgod ide, fordi det kan bringe dig i situationer, hvor du ikke konkurrerer med hundredvis af andre om det samme job.

Brunde Øst 16 (HK's lokaler), 6230 Rødekro
26. april, 2018, kl. 10-12.30

Uopfordret jobsøgning i Esbjerg
 

Uopfordret jobsøgning i Esbjerg

Vores definition af uopfordret jobsøgning er, at du som jobsøgende henvender dig uopfordret til en arbejdsplads, som ikke har annonceret det job, du henvender dig omkring.

Uopfordret jobsøgning er en brandgod ide, fordi du kan bringe dig i situationer, hvor du ikke konkurrerer med hundredvis af andre om det samme job.

Vestkraftgade 1, 6700 Esbjerg
1. marts kl. 10-12:30

Jobsøgningsværksted i Rødekro

Jobsøgningsværksted i Rødekro

Temamødet henvender sig til dig, som gerne vil have konkret sparring på din jobsøgning.

Vi starter med et kort oplæg om jobsøgning. Herefter er der individuel - og gruppesparring. Du medbringer jobopslag og udkast til jobansøgning.

Brunde Øst 16, (HK's lokaler) 6230 Rødekro
19. februar 2018, kl. 10-12

Det daglige team i kredsens a-kasse udgøres af to ansatte

Kontakt til A-kassen
Ringer du til A-kassen på telefonnummer: 7248 6010 vil du træffe en kyndig sagsbehandler i Socialpædagogernes Landsdækkende A-kasse som vil betjene dig ift. dine henvendelser vedrørende A-kasse spørgsmål.
mail til a-kassen: dagpenge@sl.dk 

Ansatte i kredsens A-kasse
I A-kassen er der ansat 1 jobkonsulent.

 

 

Lone Lundholm Simonsen, er ansat som Jobkonsulenten i A-kassen og har som primære arbejdsopgaver rådgivning og vejledning i forhold til: 

 • CV samtaler
 • Rådighedssamtaler ved 3 mdr. ledighed
 • Rådighedssamtaler efterfølgende
 • Øvrige samtaler som vurderes nødvendige