Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kontakt os

Valgte og ansatte på kontoret

På kredskontoret er vi 12 personer - fire valgte og otte ansatte - der til dagligt arbejder for på bedste vis at servicere vores medlemmer.

Kontakt til os
På telefon 7248 6250, eller e-mail; sydjylland@sl.dk
Post, der modtages på denne adresse, har hos Socialpædagogerne Sydjylland samme officielle status og gyldighed som al post sendt via postvæsenet og håndteres på samme måde.
 

På kredskontoret
Randersvej 38, i Esbjerg finder du din faglige afdeling og A-kassen

På Brundevej 2 i Rødekro kan du efter aftale træffe en af vores faglige konsulenter.

Når du ringer til kredsen på nr. 72 48 62 50, får du flg. valgmuligheder: 

  • Tast 1 for A-kassen vedr. ledighed, dagpenge, ferie dagpenge o. lign. 
  • Tast 2 for faglig afdeling Løn ag ansættelse
  • Tast 3 for administrationen
  • Tast 4 for øvrige henvendelser

Alle vores medarbejder deltager i mange forhandlinger og møder, og det kan til tider være svært at træffe lige præcis den som du ønsker at tale med – derfor send gerne en mail til  Sydjylland@sl.dk  og du vil blive kontaktet.

 

Den daglige ledelse af kredskontoret varetages af et team på 4 personer

 

Finn Harald Rasmussen
Kredsformand

Medlem af hovedbestyrelsen (HB)
Daglig politisk ansvarlig for:
Ledersektionsarbejde, ledersagsbehandling i kredsen,
samt sparring af ledere i ledelsesarbejdet

Kontakt til fællestillidsrepræsentanter
Kommunalpolitiske aktiviteter 
Arbejdet i LO sektionerne
Organisationssamarbejdet i de enkelte kommuner

Jacob Bøegh
Faglig sekretær
Arbejdsmiljø
Faglige arrangementer
AMR ansvarlig
PFF/særlige stillinger
Plejefamilier 
Mona Køhlert
Kasserer og faglig sekretær 

Daglig politisk ansvarlig for:
Lønaftaler i kommuner og region
Sagsbehandler på lederløn
Arbejdstidsaftaler
Overenskomstdækning af det private område
TR ansvarlig

Anne Dorthe Borum
kontorleder

Daglig ledelse af kredskontoret i samarbejde
med kredsformanden

Sekretær for kredsens bestyrelse og forretningsudvalg

Ansvarlig for sager af ansættelsesretlig karakter for leder
– koordinator og sagsbehandler.

Poul Flack-Jensen,

Frikøbt bestyrelsesmedlem og faglig sekretær

Medlem af HBs TR udvalg og ligestillingsgruppe
TR ansvarlig
TR underviser
Dimittend team
Bestyrelsesmedlem og næstformand i University College Syd

Daglig politisk ansvarlig for:
Uddannelsespolitiske område
Medlemshvervning

   

 

Faglig afdeling

I faglig afdeling er vi seks ansatte HK'ere foruden 4 valgte politikere
   
 

Dorthe Fynbo,
faglig konsulent

Faglige personsager
Afsked
Sociale sager
Flexjob

 

Marianne Fribæk,
faglig konsulent

Faglige personsager
Afsked
Sociale sager
Flexjob 

 

Torben S. Lund,
faglig konsulent

Forhandling af lønsager
Familieplejesager
Forhandling af overenskomster
på det private område
Arbejdstidsregler for lærere

Foto på vej

Jan Vestergaard,
faglig konsulent

 

 

Margit Kristoffersen,
kontorassistent

Receptionsopgaver
Telefonbetjening
TR registrrering
Journalisering
Øvrige administrative opgaver inden for fx økonomi

Foto på Vej

Mette Frikke Knudsen

Flexjob - 
Mødeservering
Let rengøring