Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Information til Arbejdsmiljørepræsentanter i kreds Sydjylland

Som arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads i Sydjylland kan du her finde information og vejledning til dit hverv som AMR.

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er af uvurderlig betydning, både det psykiske og det fysiske - ledelse og medarbejdere har begge stor indflydelse på at værne om og at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Som AMR indgår du i et tæt samarbejde med din ledelse og din tillidsrepræsentant. En lokal ”dynamisk trio”, hvor arbejdspladsens lokale arbejdsmiljømæssige udfordringer klares i hverdagen.

SL Sydjylland afholder hvert år en personalepolitisk konference hvor kredsens tillidsrepræsentanter, ledere og AMR inviteres

Den formelle behandling af arbejdsmiljøet foregår på arbejdspladsens MED-møder, som AMR sidder du som hovedregel i det lokale MED-udvalg.  AMR kan også sidde i kommunens/regionens hoved-MED-udvalg.

Find din lokale fællestillidsrepræsentant (FTR) der kan informere om hvordan kommunens/regionens MED-struktur er organiseret og hvordan du kan blive medlem af udvalgene.