Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Ledersektionens opgave er at sikre lederne indflydelse og kvalificere Socialpædagogerne Sydjyllands arbejde med lederne.

Vi ser lederen som en central person for arbejdspladsen, både når det drejer sig om fagligt indhold i tilbuddet, samt medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Det er den samme interesse vi har som faglig organisation, og et samarbejde skal bæres på denne fælles interesse. Et væsentligt forhold er dine vilkår i ansættelsen. Som overenskomstpart er det vigtigt at vi kan forhandle dine forhold som ansat, på en måde der er betryggende for dig. Det faktum at vi også forhandler for dine medarbejdere, har vi taget højde for i den måde vi tilrettelægger arbejdet på.

Derfor er det kredsformanden, kontorlederen og den faglige sekretær som er ansvarlig for forhandlinger omkring ledere. 

Hvordan vi gør konkret kan du se af retningslinjerne i Servicedeklaratione for Ledere i kreds sydjylland
Disse retningslinjer er lavet af Ledersektionen i kreds Sydjylland, og er godkendt af kredsbestyrelsen.


Vi tror på, at vi ved at lære hinanden at kende, giver et grundlag for et godt fremtidigt samarbejde, hvor vi anerkender hinandens arbejdsopgaver, og giver mulighed for at samarbejdet ikke altid skal formaliseres.

Vi vil også gerne tilbyde dig at du kan kontakte ledersektionens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil drøfte med os eller en lederkollega. 

Kontakt os
Vi ønsker, at du som leder vil kontakte og bruge kredskontoret og ledersektionens bestyrelse, når du

  • har brug for råd i dit daglige arbejde
  • hvis der opstår vanskeligheder
  • har gode ideer om hvordan arbejdet kan gøres bedre, anderledes eller mere spændende

Vedtægter og cirkulære

Ansvarlige for ledere i kredsen

Finn Harald Rasmussen, kredsformand

Ansvarlig for ledersagsbehandling i kredsen, samt sparring af ledere i ledelsesarbejdet

Mona Køhlert, faglig sekretær

Politisk ansvarlig og sagsbehandler på lederløn

Anne Dorthe Borum, kontorleder

Ansvarlig for sager af ansættelsesretlig karakter for leder – koordinator og sagsbehandler

Medlemmer af bestyrelsen

Kommune

 

 

SL-

Finn Harald Rasmussen

Ansvarlig for ledersagsbehandling i kredsen, samt sparring af ledere i ledelsesarbejdet

Billund

Vakant

Vakant

Esbjerg

Annette Magdalene Kaad
Afdelingsleder
anka@esbjergkommune.dk
Tlf.: 23848842

Jesper Bojesen
Afdelingsleder
jebo@esbjerg.dk
Tlf.: 30345920

Kolding 

Lise Pallesen
Afdelinsleder
lispa@kolding.dk
Tlf.:40850478

Marie-Louise Boye Droob
Afdelingsleder
marielboye@hotmail.com
Tlf.:42200315

Kolding

Pernille Holt Sørensen
Afdelingsleder
pernille@februarvaenget.dk
Tlf.: 31770714 

Vejen

 Vakant

 

Varde

Naja Jensen, 
Stedfortræder f.forstander
najj@varde.dk
Tlf.: 51547620

 

Tønder

Anette Lautrup
Afdelingsleder
alp@toender.dk
Tlf.:40239495

Marianne Styrk
Afdelingsleder
mst@toender.dk
Tlf.:29432494

 Sønderborg

Vakant


Vakant

Aabenraa

Lone Haugaard
Afdelingsleder
lonehaugaard1@gmail.com
Tlf.: 40354577

Vakant

Haderslev

Vakant

Vakant

Privat

Lars Frølund
Afdelingsleder/stedfortræder
lafr@kfumsoc.dk
Tlf.: 27880606

 
Referater
Materialer

21. april 2023

Materialer fra Mia Alfred Andersen

- Power Point 
- Div. Links :
 Ledelse mellem hjerne og  hjerte 

  Styrkebaseret ledelse - redskaber til at skabe effektive og sunde  organisationer. 
 
Tag evt. denne gratis test: Lær dine største styrker at kende.