Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Leder

Ledersektionens opgave er at sikre lederne indflydelse og kvalificere Socialpædagogerne Sydjyllands arbejde med lederne.

Vi ser lederen som en central person for arbejdspladsen, både når det drejer sig om fagligt indhold i tilbuddet, samt medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Det er den samme interesse vi har som faglig organisation, og et samarbejde skal bæres på denne fælles interesse. Et væsentligt forhold er dine vilkår i ansættelsen. Som overenskomstpart er det vigtigt at vi kan forhandle dine forhold som ansat, på en måde der er betryggende for dig. Det faktum at vi også forhandler for dine medarbejdere, har vi taget højde for i den måde vi tilrettelægger arbejdet på.

Derfor er det kredsformanden, kontorlederen og den faglige sekretær som er ansvarlig for forhandlinger omkring ledere. 

Hvordan vi gør konkret kan du se af retningslinjerne i Servicedeklaratione for Ledere i kreds sydjylland
Disse retningslinjer er lavet af Ledersektionen i kreds Sydjylland, og er godkendt af kredsbestyrelsen.


Vi tror på, at vi ved at lære hinanden at kende, giver et grundlag for et godt fremtidigt samarbejde, hvor vi anerkender hinandens arbejdsopgaver, og giver mulighed for at samarbejdet ikke altid skal formaliseres.

Vi vil også gerne tilbyde dig at du kan kontakte ledersektionens medlemmer, hvis du har spørgsmål eller andet du gerne vil drøfte med os eller en lederkollega. 

Kontakt os
Vi ønsker, at du som leder vil kontakte og bruge kredskontoret og ledersektionens bestyrelse, når du

  • har brug for råd i dit daglige arbejde
  • hvis der opstår vanskeligheder
  • har gode ideer om hvordan arbejdet kan gøres bedre, anderledes eller mere spændende

Vedtægter og cirkulære

Ansvarlige for ledere i kredsen

Finn Harald Rasmussen, kredsformand

Ansvarlig for ledersagsbehandling i kredsen, samt sparring af ledere i ledelsesarbejdet

Mona Køhlert, faglig sekretær

Politisk ansvarlig og sagsbehandler på lederløn

Anne-Dorthe Jeppesen, kontorleder

Ansvarlig for sager af ansættelsesretlig karakter for leder – koordinator og sagsbehandler

Medlemmer af bestyrelsen

Kommune

 

 

SL-

Finn Harald Rasmussen

Ansvarlig for ledersagsbehandling i kredsen, samt sparring af ledere i ledelsesarbejdet

Billund

Vakant

Vakant

Esbjerg

Annette Magdalene Kaad
Afdelingsleder
anka@esbjergkommune.dk
Tlf.: 23848842

 

Kolding 

Lise Pallesen
Afdelinsleder
lispa@kolding.dk
Tlf.:40850478

 

Varde

Naja Jensen, 
Stedfortræder f.forstander
najj@varde.dk
Tlf.: 51547620


Helle Dalgaard Frisgaard
Afdelingsleder
helf@varde.dk 
Tlf.: 42761124

 

Vejen

Sune Grinderslev Pors
Leder

Michael Grangaard
Leder

Tønder

Anette Lautrup
Leder
alp@toender.dk

Marianne Styrk
Leder

Tlf.: 29432494
mst@toender.dk

 Sønderborg

Vakant


Vakant

Aabenraa

Jane Damsgaard Jensen
Institutionsleder Børnehandicapområdet i Aabenraa Kommune
jane.damsgaard@hotmail.com

 

Haderslev

Vakant

 

Region 
Syddanmark

Undersøges

 

Referater
Materialer

2018 04-20

20. april 2018 Socialpædagogiske ledere 

Socialpædagogiske ledere

 

2015-03-13
Power Point fra Lizette Jepsersen
Refllektionskort
Roller
Arenaer
Ledertrivsel og relationer