Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorsektionen

Seniorsektionen i kreds Sydjylland arbejder med Seniorpolitik og arrangerer sociale og kulturelle arrangementer for medlemmer af sektionen.

Formål

Formålet med den lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik - både centralt og lokalt.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemsskab
Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er efterlønsmodtagere eller pensionerede, og som har ønsket overførsel til sektionen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Årsmøde 
Sektionens øverste myndighed er årsmødet som afholdes hvert år i 1. kvartal

Årsmøde 2020
Formandens beretning 2020

Årsmøde 2019
Formandens beretning 2019

Årsmøde 2018

Formandens beretning og referat 2018
 
Formandens beretning 2017 

Referat fra Årsmødet 2017

Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen holder ca. otte møder om året.

Kommissorium for lokale pensionist og efterlønsmodtagere kreds Sydjylland vedtaget 27. april 2015

Info folder 2019

Senior udvalget
Senior udvalget for seniorsektionen vælges på sektionens årlige Årsmøde.

Senior udvalget er seniorsektionens øverste myndighed mellem seniorsektionens årlige Årsmøde.

Seniorudvalget konstituerer sig selv efter  Udvalgets nyvalg med Formand samt  øvrige udvalgsmedlemmer.

En repræsentant fra kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Sydjylland er tilknyttet til senior udvalget som tilforordnet og deltager i det omfang det er muligt.

Bestyrelsesmedlemmer;

Formand
S
onja Karstoft
Tlf.: 7527 1419 / 2345 3326
E-mail: stka47@gmail.com 

Næstformand
Karin Guldbjerg
Tlf.: 2425 1688
E-mail.: kaje@vejen-net.dk

Kasserer
Berit Diane Nørgaard
Tlf.: 3053 2520
E-mail: berit.bdnr@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Per Stevns Østenfjeld
Tlf.: 51341875
E-mail:perostenfjeld@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
Kirsten  Henny Jørgensen
Tlf.: 2294 6110
E-mail: kirstenhenny@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jytte Schultz
Tlf.:26707494
E-mail: schultze@esenet.dk

Repræsentant for kredsbestyrelsen;
Jeanette Stokholm
Tlf.:28596671
E-mail: jeara@esbjergkommune.dk