Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Seniorsektionen

Seniorsektionen i kreds Sydjylland arbejder med Seniorpolitik og arrangerer sociale og kulturelle arrangementer for medlemmer af sektionen.

Formål

Formålet med den lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik - både centralt og lokalt.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemsskab
Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er efterlønsmodtagere eller pensionerede, og som har ønsket overførsel til sektionen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Årsmøde
Sektionens øverste myndighed er årsmødet som afholdes hvert år i 1. kvartal

Årsmøde 2024 afholdes den 27. februar kl. 16:00 til 18:00 i Parkhallen, Fynsvej 49 i Kolding.

Foredrag om Huset Østerklev 29. februar 2024

Årsmøde 2023
Beretning 2022

Årsmøde 2022
Invitation og dagsorden
Bustur til Langeland

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder ca. otte møder om året.

Kommissorium for lokale pensionist og efterlønsmodtagere kreds Sydjylland vedtaget 14. december 2020

Info mappe 2021

Senior udvalget
Senior udvalget for seniorsektionen vælges på sektionens årlige Årsmøde.

Senior udvalget er seniorsektionens øverste myndighed mellem seniorsektionens årlige Årsmøde.

Seniorudvalget konstituerer sig selv efter  Udvalgets nyvalg med Formand samt  øvrige udvalgsmedlemmer.

En repræsentant fra kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Sydjylland er tilknyttet til senior udvalget som tilforordnet og deltager i det omfang det er muligt.

Bestyrelsesmedlemmer;

Formand

Jytte Schultz
Tlf.:26707494
E-mail: schultze@esenet.dk

Næstformand
Karin Guldbjerg
Tlf.: 2425 1688
E-mail.: kaje@vejen-net.dk

Kasserer
Per Stevns Østenfjeld
Tlf.: 51341875
E-mail:perostenfjeld@yahoo.com

Bestyrelsesmedlem
Berit Diane Nørgaard
Tlf.: 3053 2520
E-mail: berit.bdnr@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Rotbøl
Tlf.: 20272844
E-mail kirstenrotboell@gmail.com

Repræsentant for kredsbestyrelsen;
Jeanette Stokholm
Tlf.:28596671
E-mail: jeara@esbjergkommune.dk