Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Seniorsektionen

Seniorsektionen arbejder med Seniorpolitik og arrangerer sociale og kulturelle arrangmenter for medlemmer af sektionen.

Formål

Formålet med den lokale sektion er at samle sektionens medlemmer med henblik på at styrke deres mulighed for at arbejde i og med organisationens seniorpolitik, pensionistpolitik og ældrepolitik - både centralt og lokalt.
Herudover at arrangere sociale og kulturelle arrangementer.

Medlemsskab
Medlemmer af Seniorsektionen er alle medlemmer af SL, der er efterlønsmodtagere eller pensionerede, og som har ønsket overførsel til sektionen for pensionister og efterlønsmodtagere.

Årsmøde 
Sektionens øverste myndighed er årsmødet som afholdes hvert år i 1. kvartal
 
Formandens beretning 2017 

Referat fra Årsmødet 2016

Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen holder ca. otte møder om året.

Kommissorium for lokale pensionist og efterlønsmodtagere kreds Sydjylland vedtaget 27. april 2015

Info Folder 2016

Senior udvalget
Senior udvalget for seniorsektionen vælges på sektionens årlige Årsmøde.

Senior udvalget er seniorsektionens øverste myndighed mellem seniorsektionens årlige Årsmøde.

Seniorudvalget konstituerer sig selv efter  Udvalgets nyvalg med Formand samt  øvrige udvalgsmedlemmer.

En repræsentant fra kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Sydjylland er tilknyttet til senior udvalget som tilforordnet og deltager i det omfang det er muligt.

Formand; 
Anett Sashia Lunde
Tlf.: 5196 0573
E-mail: snowie@esenet.dk

Næstformand;
Karin Guldbjerg
Tlf.: 2425 1688
E-mail.: kaje@vejen-net.dk

Referent;
Sonja Karstoft
Tlf.: 7527 1419 / 2345 3326
E-mail: stka@live.dk

Lykke Stenger - kasserer
Tlf.: 7541 0539
E-mail: lykke.stenger@mail.dk

Bestyrelsesmedlemmer;

Berit Diane Nørgaard
Tlf.: 3053 2516
E-mail: berit.bdnr@gmail.com 

Karen Enevoldsen Nielsen
Tlf.: 2234 6207
E-mail: fam.enevoldsen@stofanet.dk

Repræsentant for kredsbestyrelsen;
Charlotte Vallø Nielsen
Tlf.: 7248 6250
E-mail: cvn@sl.dk