Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Er du nyvalgt TR?

TR er en vigtig nøgleperson i Socialpædagogernes faglige virke på arbejdspladsen.

Velkommen som ny Tillidsrepræsentant (TR)

Du er nu af dine kollegaer valgt til at varetage en vigtig hovedrolle i det faglige fællesskab. 

Dine opgaver som TR kan være meget forskellige. Der er forventninger til dig både fra kredskontoret, dine kollegaer, ledelse og andre samarbejdspartnere.

Registrer dit valg 

Når en arbejdsplads vælger en ny tillidsrepræsentant er det vigtigt at dit valg bliver registreret. Hent og udfyld skemaet TR-registering og send det til Socialpædagogerne Sydjylland.

Håndbogen

I håndbogen finder du de aftaler og overenskomster, der er gældende på Socialpædagogerne’s område.

TR Vilkår

Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale om at du kan anvende den nødvendige tid (arbejdstid) til dine opgaver som TR. Vi har udarbejdet nedenstående skemaer, der kan være en hjælp til dette. 

Skema til TR´s tidsanvendelse (udfyldes digitalt)
Hvis du får en meddelelse om at filen er i brug, klik da på: Giv besked
Vejledning til Skema til TR´s tidsanvendelse, digitalt

Skema til TR´s tidsanvendelse (udskrives)
Vejledning til Skema til TR´s tidsanvendelse

TR kompetence kontrakt

Kredsbestyrelsen har udformet en TR kompetancekontrakt som præciserer, hvilke handlemuligheder du har som arbejdspladsvalgt tillidsrepræsentant. Kontrakten vil du blive præsenteret for, på dit Intro møde.