Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Materiale fra vores TR møder

På denne side finder du de materialer som er benyttet af undervisere/oplægsholdere på TR møderne i kreds Sydjylland.

Materialer 2020
Personalepolitisk konference 4. februar 2020
Fag Etik og fagligt fællesskab
Oplæg af Pernille Pedersen

Materialer 2019 
TR TRÆFFET 9. og 10. december 2019

Studerende og TR
Vi er socialpædagogerne
Skab rammerne for fremtidens TR-aktiviteter

TR mødet den 12. juni 

Work Shop

Lønforhandling på arbejdspladsen

God tjenestetilrettelæggelse

Ændringer af arbejdstid

MED arbejdet og TR's rolle

GDPR oplæg

TR/AMR mødet 1. april

Koloniophold og ferierejser

Materialer 2018

Velkomstslide
Link til aftale om transportgodtgørelse
Bisidderrollen

TR mødet den 17. september 2018

Work shop med Dorthe Fynbo - Arbejdstid
Work shop med Finn Harald Rasmussen - MED
Den lokale løndannelse

TR mødet den 25. juni 2018

Oplæg ved Anders Seneca - Kerneopgaven

Personalepolitisk konference 26. februar 2018

Oplæg: Den digitale verden

Oplæg:Robust skrøbelig

 

Materialer 2017

TR mødet den 8.maj 2017

Lønnet praktik

Pædagogstuderendese vilkår

TR møde oplæg ved Dorthe Skov Christensen

Frem mod OK 2018 

TR mødet den 31. januar 2017


MED oplægget v/ Lotte Kirk Hansen 

Materialer 2016

TR-mødet den 26. oktober 2016

Vejledning til løntjek

Powerpoint til løntjek

TR-mødet den 13. september 2016

Forandringer - oplæg v/Thomas Milsted

At arbejde med forandringer v/Thomas Milsted 

Fra Stress til Trivsel v/Thomas Milsted

Ombudsmandens udtalelse om ytringsfrihed for offentlige ansatte

Personalepolitisk konference 25. februar

Præsentation fra Bent Madsen 
En teori for faglig ledels Søren Voxsted

Materialer 2015

TR mødet den 22. november

Arbejdsttid 2016 KL

TR-mødet den 17. september 2015

PP Sociale sager
Sygemeldt - hvad gør du
Dokumentation for ansættelse på særlige vilkår i henhold til
Rammeaftalen om Det Sociale Kapitel (Blanketten)

TR-mødet den 17. februar  

PP Sygefraværssamtaler
PP Tjenestelig samtale
PP Lokal løndannelse 
PP FF Forliget