Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Kontakt os

Valgte og ansatte på kontoret

På kredskontoret er vi 11 personer - tre valgte, seks ansatte og to frikøbte bestyrelsesmedlemmer - der til dagligt arbejder for på bedste vis at servicere vores medlemmer.

Her kan du se kreds Sydjyllands Organisationsdiagram

Kontakt til os
På telefon 7248 6250, eller e-mail; sydjylland@sl.dk
Post, der modtages på denne adresse, har hos Socialpædagogerne Sydjylland samme officielle status og gyldighed som al post sendt via postvæsenet og håndteres på samme måde.
 

På kredskontoret
Vestkraftgade 1,  2. sal  i Esbjerg finder du din faglige afdeling og A-kassen

På Brunde Øst 16 i Rødekro kan du efter aftale træffe en af vores faglige konsulenter.

Når du ringer til kredsen på nr. 72 48 62 50, får du flg. valgmuligheder: 

  • Tast 1 for A-kassen vedr. ledighed, dagpenge, ferie dagpenge o. lign. 
  • Tast 2 for faglig afdeling 
  • Tast 3 for Ledelsen 
  • Tast 4 for administrationen

Alle vores medarbejder deltager i mange forhandlinger og møder, og det kan til tider være svært at træffe lige præcis den som du ønsker at tale med – derfor send gerne en mail til  Sydjylland@sl.dk  og du vil blive kontaktet.

 

Den daglige ledelse af kredskontoret varetages af et team på 4 personer

 

Finn Harald Rasmussen
Kredsformand

Medlem af hovedbestyrelsen (HB)

Daglig politisk ansvarlig for:
Ledersektionsarbejde
Kontakt til fællestillidsrepræsentanter
Kommunalpolitiske aktiviteter 
Arbejdet i LO sektionerne
Organisationssamarbejdet i de enkelte kommuner

Poul Flack-Jensen,

Næstformand og faglig sekretær

Medlem af hovedbestyrelsen (HB)
Medlem af HBs TR udvalg og ligestillingsgruppe
TR ansvarlig
TR underviser
Dimittend team
Bestyrelsesmedlem og næstformand i University College Syd

Daglig politisk ansvarlig for:
Uddannelsespolitiske område
Medlemshvervning

Charlotte Vallø Nielsen 
Kasserer og faglig sekretær 

TR ansvarlig

Daglig politisk ansvarlig for:
Lønaftaler i kommuner og region
Arbejdstidsaftaler
Overenskomstdækning af det private område

Anne-Dorthe Jeppesen
kontorleder

Daglig ledelse af kredskontoret i samarbejde
med kredsformanden

Sekretær for kredsens bestyrelse og forretningsudvalg

 

Faglig afdeling

I faglig afdeling er vi seks ansatte HK'ere foruden 3 valgte politikere

Birgit Pedersen,
faglig konsulent

Forhandling af alle SL- sager indenfor
fællesoverenskomsten med BUPL
på det dagbehandlende område,
PFF overenskomsten.
Sociale sager

 

Dorthe Fynbo,
faglig konsulent

Faglige personsager
Afsked
Sociale sager
Flexjob

 

Marianne Fribæk,
faglig konsulent

Faglige personsager
Afsked
Sociale sager
Flexjob 

 

Torben S. Lund,
faglig konsulent

Forhandling af lønsager
Familieplejesager
Forhandling af overenskomster
på det private område
Arbejdstidsregler for lærere

 

Margit Kristoffersen,
kontorassistent

Receptionsopgaver
Telefonbetjening
TR registrrering
Journalisering
Øvrige administrative opgaver inden for fx økonomi

Mona Jørgensen
Bestyrelsesmedlem og delvis frikøbt faglig sekretær

 
Jacob Bøegh
Bestyrelsesmedlem og udpeget af bestyrelsen til at 
varetage projektet omkring Socialpædagogerne i fremtiden