Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Socialpædagogerne Sydjylland

Velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om kredsen - og de overordnede rammer og målsætninger for vores arbejde.

Kontakt

Socialpædagogerne Sydjylland
Telefon: 7248 6250
E-mail: sydjylland@sl.dk 
Sikker mail: sl_sikker_sj@sl.dk

A-kassen: 7248 6010
E-mail: dagpenge@sl.dk 

Følg os på facebook

 

Åbningstider

  1. Mandag kl 09:00 - 14:00
  2. Tirsdag kl 09:00 - 14:00
  3. Onsdag kl 09:00 - 14:00
  4. Torsdag kl 12:00 - 16:00
  5. Fredag kl 09:00 - 12:00

Adresse

Socialpædagogerne Sydjylland
Randersvej 38
6700 Esbjerg

CORONAVIRUS - KREDSENS FORHOLDSREGLER

LOKALE ARBEJDSTIDSAFTALER SOM FØLGE AF CORONA
Som kredsen gjorde opmærksom på i TR nyhedsbrevet der blev udsendt d. 24. marts 2020, har vi skærpet proceduren for indgåelse af arbejdstidsaftaler. Det betyder, at alle afvigelser i forhold til planlægning eller ændringer af arbejdstid skal ske i samarbejde med kredsen. De centrale parter er enige om, at overenskomster og aftaler forsat er gældende under Corona krisen, men der kan dog opstå særlige behov for, at lave midlertidige lokale arbejdstidsaftaler for, at få det hele til at hænge sammen. Det er forsat den enkelte TR og nærmeste leder der skal lave forarbejdet, men det er kredskontoret aftalen skal indgås med.
Ved ønske om indgåelse af aftale, vil vi bede jer benytte nedenstående skabelon, og fremsende den til sydjylland@sl.dk
Skabelon til:
Anmodning om lokalaftale som følge af Corona

 

Kredskontoret er lukket for fysisk fremmøde indtil videre.

Telefontiden er uændret.
Send meget gerne en mail til os, hvis du har spørgsmål, eller tjek evt. denne  side

Kredsen opretter en ”kriselinje” udenfor sædvanlig åbningstid.
Du ringer bare på +45 72486250 og følger instruktionen. Kriselinjen er kun oprettet til at besvare uopsættelige spørgsmål relateret til Corona virus, der kræver svar eller sparring her og nu.

Aflysninger - 
Kredsen har aflyst eller udsat al fysisk mødevirksomhed, indtil videre. Såfremt der skal afholdes møder med kredskontorets medarbejdere foretages dette i videst muligt omfang kun som telefonmøde og skypemøder. Denne disposition sker ikke mindst ud fra at undgå unødig kontakt til borgere (og borgernes medarbejdere), som er særlig udsatte som følge af nedsat immunforsvar, men også for at vore medarbejdere kan udføre deres arbejde sikkert og sundt.

I øvrigt opfordres du til i din adfærd i – og uden for arbejdstiden at iagttage fornuftige forholdsregler i forbindelse kontakten til andre. 


         Pas på dig selv og hinanden