Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen i Sydjylland

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver.

Ansvar 
Kredsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Sydjyllands daglige drift og virke mellem generalforsamlingerne.

Politikker 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at de politikker, der er gældende for organisationen, altid er opdaterede, og afspejler den virkelighed, der gælder for vort arbejdsområde.

Udvikle 
Kredsbestyrelsen skal samtidig tilstræbe en politikudvikling, som er forudseende for det socialpædagogiske område, så Socialpædagogerne Sydjylland kan varetage medlemmernes interesser fremadrettet, og ikke kun i forhold til aktuelle problemstillinger.

Kontrol 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at forvaltningen af medlemmernes kontingentindbetalinger sker i overensstemmelse med vedtagne politikker på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen, samt ud fra et synspunkt om at anvendelsen skal komme medlemmerne til gode.

Forretningsorden for kredsbestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i kreds Sydjylland har 11 medlemmer. 

 

Kredsformand og HB medlem
Finn Harald Rasmussen 
Socialpædagogerne

Sydjylland
Randersvej 38, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
fhr@sl.dk

1.Næstformand og HB medlem  
Jacob Bøegh 
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2
Tlf.:22435949 
jab@sl.dk

HB og bestyrelsesmedlem
Jeanette Stockholm,
Hjemmevejleder Esbjerg kommune 
Tlf.: 28 59 66 71
jeara@esbjergkommune.dk
  

2.Næstformand og Kredskasserer 
Mona Køhlert
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Randersvej 38, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
moa@sl.dk

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Søgaard Wollesen
Socialpædagog
Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
Region Syddanmark
Tlf.: 40202125
 charlotte.sogaard.wollesen@rsyd.dk

Bestyrelsesmedlem
Christian Freund
Socialpædagog
Botilbud Bjerggade 4F-G
Aabenraa Kommune
Tlf.: 73622620
cfreu@aabenraa.dk

Bestyrelsesmedlem
Jane Schmidt
Socialpædagog
handicap Tønder §85
Tlf.: 30633325
jasch@toender.dk

Bestyrelsesmedlem
Linda Holst
Hjemmevejleder
Botilbud Alleen
Tlf.:28930342
 lhol@sonderborg.dk

 

Bestyrelsesmedlem
Poul Flack-Jensen
Socialpædagogerne
Sydjylland
Randersvej 38, 6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
pfj@sl.dk 

Bestyrelsesmedlem
Steen Sønnich Christensen
socialpædagog,
UCV Bøge alle 15, Esbjerg kommune
Tlf.: 42432975
s63@esbjerg.dk

Bestyrelsesmedlem
Tina Lorenzen Skjøth
Socialpædagog

Aktivitets og Samværstilbud
Tønder Kommune
Tlf.: 25211735
 tl4@toender.dk

1.suppleant
Britta Hedegaard
Familieplejer

Tlf.: 61 16 94 44
egholtvej@gmail.com

Kredsbestyrelsen oktober 2023