Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bestyrelsen i Sydjylland

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver.

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i kreds Sydjylland har 13 medlemmer og 4 suppleanter. 

 

 

Kredsformand og HB medlem
Finn Harald Rasmussen 
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
fhr@sl.dk

 

Næstformand og HB medlem
Poul Flack-Jensen
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
pfj@sl.dk 

HB medlem
Jeanette Stockholm,
Hjemmevejleder Esbjerg kommune 
Tlf.: 28 59 66 71
jeara@esbjergkommune.dk

Faglig sekretær og kredskasserer
Mona Køhlert
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2
Tlf.: 7248 6250
moa@sl.dk

Faglig sekretær
Jacob Bøegh 
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2
Tlf.:22435949 
jab@sl.dk

 


Birgitta Bojesen
Socialpædagog,
Dagcentret Sct.Nicolai 
Esbjerg Kommune 
Tlf.:3052 9637
birbo@esbjergkommune.dk

Christian Freund
Socialpædagog
Botilbud Bjerggade 4F-G
Aabenraa Kommune
Tlf.: 73622620
cfreu@aabenraa.dk

Ingrid Andresen 
Pædagog PFF
Indsatser Unge
Sønderborg Kommune
Tlf.: 27900260
iand@sonderborg.dk

Jesper Larsen
Socialpædagog
Familiecenter Relatus
Esbjerg Kommune
Tlf.: 23321683
jlars@esbjergkommune.dk

 

 

Linda Holst
Hjemmevejleder
Botilbud Alleen
Tlf.:28930342
 lhol@sonderborg.dk

Lone Ellegaard Christensen
socialpædagog
Kraftcentret Ribe
Esbjerg Kommune
Tlf.: 75181702
 ellegaardchristensen@gmail.comom

Søren Lønborg Kristiansen
Afdellingsleder
Familiecenter Akut og korttidsanbringelser
Esbjerg Kommune
Tlf.: 29335789
 slk@esbjergkommune.dk

Tina Lorenzen Skjøth
Socialpædagog
Aktivitets og Samværstilbud
Tønder Kommune
Tlf.: 25211735
 tl4@toender.dk

1.suppleant
Charlotte Søgaard Wollesen
Socialpædagog
Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
Region Syddanmark
Tlf.: 26733813
 charlotte.sogaard.wollesen@rsyd.dk

 

Ansvar 
Kredsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Sydjyllands daglige drift og virke mellem generalforsamlingerne.

Politikker 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at de politikker, der er gældende for organisationen, altid er opdaterede, og afspejler den virkelighed, der gælder for vort arbejdsområde.

Udvikle 
Kredsbestyrelsen skal samtidig tilstræbe en politikudvikling, som er forudseende for det socialpædagogiske område, så Socialpædagogerne Sydjylland kan varetage medlemmernes interesser fremadrettet, og ikke kun i forhold til aktuelle problemstillinger.

Kontrol 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at forvaltningen af medlemmernes kontingentindbetalinger sker i overensstemmelse med vedtagne politikker på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen, samt ud fra et synspunkt om at anvendelsen skal komme medlemmerne til gode.

Forretningsorden for kredsbestyrelsen