Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Bestyrelsen i Sydjylland

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver.

Ansvar 
Kredsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Sydjyllands daglige drift og virke mellem generalforsamlingerne.

Politikker 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at de politikker, der er gældende for organisationen, altid er opdaterede, og afspejler den virkelighed, der gælder for vort arbejdsområde.

Udvikle 
Kredsbestyrelsen skal samtidig tilstræbe en politikudvikling, som er forudseende for det socialpædagogiske område, så Socialpædagogerne Sydjylland kan varetage medlemmernes interesser fremadrettet, og ikke kun i forhold til aktuelle problemstillinger.

Kontrol 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at forvaltningen af medlemmernes kontingentindbetalinger sker i overensstemmelse med vedtagne politikker på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen, samt ud fra et synspunkt om at anvendelsen skal komme medlemmerne til gode.

Forretningsorden for kredsbestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i kreds Sydjylland har 13 medlemmer. 

 

 

Kredsformand og HB medlem
Finn Harald Rasmussen 
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
fhr@sl.dk

 

Næstformand og HB medlem
Poul Flack-Jensen
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
pfj@sl.dk 

HB medlem
Jeanette Stockholm,
Hjemmevejleder Esbjerg kommune 
Tlf.: 28 59 66 71
jeara@esbjergkommune.dk

Faglig sekretær og kredskasserer
Mona Køhlert
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2
Tlf.: 7248 6250
moa@sl.dk

Faglig sekretær
Jacob Bøegh 
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2
Tlf.:22435949 
jab@sl.dk

Britta Hedegaard
Familieplejer
Tlf.: 61 16 94 44
egholtvej@gmail.com

 Charlotte Søgaard Wollesen
Socialpædagog
Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg
Region Syddanmark
Tlf.: 40202125
 charlotte.sogaard.wollesen@rsyd.dk

Christian Freund
Socialpædagog
Botilbud Bjerggade 4F-G
Aabenraa Kommune
Tlf.: 73622620
cfreu@aabenraa.dk

Ingrid Andresen 
Pædagog PFF
Indsatser Unge
Sønderborg Kommune
Tlf.: 27900260
iand@sonderborg.dk

Foto på vej

Jane Schmidt
Socialpædagog
handicap Tønder §85
Tlf.: 30633325
jasch@toender.dk

 

Linda Holst
Hjemmevejleder
Botilbud Alleen
Tlf.:28930342
 lhol@sonderborg.dk

Foto på vej

Mai-Britt Tornvig
Socialpædagog
Børne og Ungdomspsykiatri Aabenraae
Tlf.: 25389978
 mblt@hotmail.dk 

Tina Lorenzen Skjøth
Socialpædagog
Aktivitets og Samværstilbud
Tønder Kommune
Tlf.: 25211735
 tl4@toender.dk

 

 1. suppleant

Steen Christensen

 

2. suppleant

Lise Boiskouv Pedersen

Den nye bestyrelse oktober 2021 ( Britta Hedegaard mangler på billedet)

Kommende Bestyrelsesmøder 2021 

Konstituerende bestyrelsesmøde og konference 11.- 12. november

Referat KB møder 
     7. juni 2021
18. marts 2021
3. februar 2021