Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Bestyrelsen i Sydjylland

Kredsbestyrelsens overordnede ansvar og opgaver.

Medlemmer af bestyrelsen

Bestyrelsen i kreds Sydjylland har 13 medlemmer og 3 suppleanter. 

 

 

Kredsformand og HB medlem
Finn Harald Rasmussen 
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
fhr@sl.dk

 

Næstformand og HB medlem
Poul Flack-Jensen
Socialpædagogerne
Sydjylland
Vestkraftgade 1,2
6700 Esbjerg
Tlf.: 7248 6250
pfj@sl.dk 

 

HB medlem
Birgitta Bojesen
Socialpædagog,
Dagcentret Sct.Nicolai 
Esbjerg Kommune 
Tlf.:3052 9637
birbo@esbjergkommune.dk

Faglig sekretær og kredskasserer
Mona Køhlert
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2

Tlf.: 7248 6250
moa@sl.dk

 

Faglig sekretær
Jacob Bøegh 
Socialpædagogerne
Sydjylland 
Vestkraftgade 1, 2

Tlf.:22435949 
jab@sl.dk 

 

Annette Madsen
Socialpædagog,
Kraftcenter
Esbjerg Kommune
Tlf.: 2137 9397
anmad@esbjergkommune.dk


Jesper Larsen
Socialpædagog
Esbjerg Kommune
Tlf.: 75337594
jlars@esbjergkommune.dk  

 

Jeanette Stockholm,
Hjemmevejleder Esbjerg kommune 
Tlf.: 28 59 66 71
jeara@esbjergkommune.dk 


 Foto på vej


Susanne Kristensen
Socialpædagog
Familiecenter Akut og korttidsanbringelser, Esbjerg Kommune
tlf.: 29216982
suk2@esbjergkommune.dk

 

Carsten Buje Johansson
Socialpædagog
Kolding kommune
Tlf: 29910991
cabj@kolding.dk

Maja Kousgaard Frandsen
Pædagog, PFF
Familiecenter Ungehuset,
Esbjerg Kommune
Tlf.:2774 1576
makou@esbjergkommune.dk

 

Britta Hedegaard  
Familieplejer 

Vejen kommune

Tlf.:6116 9444
egholtvej@gmail.com

 
Kira Persson
Socialpædagog
Aktiviteten Pile Alle 6, Esbjerg Kommune
Tlf.: 27327366
kirp@esbjergkommune.dk

1.suppleant
Michael Soulie

Tlf.:61265847 
miso@esbjergkommune.dk

 

 

2.suppleant
Per Stevns Østenfjeld


3. suppleant
Tom Arne Hansen

Mødeplan for 2019

Referater fra bestyrelsemøder

2019-02-04

2018-12-06

2018-11-05

Ansvar 
Kredsbestyrelsen har det overordnede ansvar for Socialpædagogerne Sydjyllands daglige drift og virke mellem generalforsamlingerne.

Politikker 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at de politikker, der er gældende for organisationen, altid er opdaterede, og afspejler den virkelighed, der gælder for vort arbejdsområde.

Udvikle 
Kredsbestyrelsen skal samtidig tilstræbe en politikudvikling, som er forudseende for det socialpædagogiske område, så Socialpædagogerne Sydjylland kan varetage medlemmernes interesser fremadrettet, og ikke kun i forhold til aktuelle problemstillinger.

Kontrol 
Kredsbestyrelsen skal sikre, at forvaltningen af medlemmernes kontingentindbetalinger sker i overensstemmelse med vedtagne politikker på generalforsamlingen, i hovedbestyrelsen, samt ud fra et synspunkt om at anvendelsen skal komme medlemmerne til gode.

Forretningsorden for kredsbestyrelsen