Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Løn og lokal løndannelse

Information om løn, lokal løndannelse, forhåndsaftaler og andet som kan være relevant for dig som medlem af Socialpædagogerne, når du søger nyt job.

Find din kommune/region

Se nedenfor de gældende aftaler for lokal løn som er indgået mellem Socialpædagogerne Sydjylland og din kommune/region.

Lønpolitik- og strategi

Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger


Nyt job og den rigitige løn

Nyt job og den rigtige løn - læs hvordan du sikre dig at få den rigtige løn.

 

Ansættelse på private institutioner

Ansættelse på private institutioner - hvad skal jeg være opmærksom på og hvad bør jeg tjekke hvis jeg søger ansættelse på en privat institution.

 Ansættelser på Det forebyggende og dagbehandlende område (PFF) 

 Læs aftalen her

 Ansættelse som pædagog i Særlig Stilling.

Kontakt os på kredskontoret

 

Kredsens guide til lokale lønforhandlinger

 Fællesaftale om lokal løndannelse

Lokale lønaftaler

Billund
Esbjerg

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Esbjerg Kommune;

     Lokal procedureaftale 
     Bilag 1 til procedureaftale
     
     Referat fra lønpolitisk drøftelse 2021


FORHÅNDSAFTALE 
for Basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere
REFERAT vedr. håndtering af overgang mellem hidtidig og ny forhåndsaftale


FORHÅNDSAFTALE 
for Centerledere i familie & Forebyggelse

AFTALE OM ANSÆTTELSE 
af ledere på lederoverenskomst under Familie & forebyggelse

FORHÅNDSAFTALE 
for Centerledere i Social og Tilbud

AFTALE OM ANSÆTTELSE 
af ledere på lederoverenskomst for decentrale enheder under Social & Tilbud

Fanø

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Fanø Kommune; 

Referat af lønpolitisk drøftelse 2009

Haderslev
Kolding
Sønderborg

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Sønderborg Kommune;

Lokal procedureaftale 

Lønpolitisk aftale  

FORHÅNDSAFTALE for områdeledere v/døgninstitutioner mv. Ved Forvaltningen Social og Sundhed, Handicap samt psykiatri og udsatte 

FORHÅNDSAFTALE for afdelingsledere ansat inden for chefområdet Psykiatri og Handicap ved Sønderborg kommune

FORHÅNDSAFTALE for basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere Sønderborg Kommune 

FORHÅNDSAFTALE for basispersonale ved SAABU

Tønder

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Tønder Kommune;

Lokal Procedureaftale gældende fra 1.februar 2021


Referat lønpolitisk drøftelse 2021

FORHÅNDSAFTALE 1. april 2015 

FORHÅNDSAFTALE for institutionsledere 2011 Tønder Kommune

Praktikvederlag for pædagogstuderende

Varde

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Varde Kommune;

Lokal procedureaftale 
Bilag 1-2015 til procedureaftalen

Referat fra lønpolitisk drøftelse 2010 


FORHÅNDSAFTALE for basispersonale, afdelingsledere, souschefer og stedfortræderere i Varde Kommune 

 

Vejen

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Vejen Kommune;

Lokal procedureaftale  

Bilag 1 lokal procedureaftale
 
 
Referat Lønpolitisk drøftelse 2010 


FORHÅNDSAFTALE for institutionsledere og forstandere 

FORHÅNDSAFTALE for medarbejdere på boinstitutioner og dertil knyttede dagcentre i Vejen kommune

FORHÅNDSAFTALE Handicap og Psykiatri


 

Aabenraa

Aftaler mellem den Lokale Pædagogiske Branche og Aabenraa Kommune;

Lokal procedure aftale 9.oktober 2018

Lønpolitisk drøftelse 


FORHÅNDSAFTALE for basisstillinger, afdelingsledere, stedfortrædere og værkstedsledere Aabenraa Kommune  

Region Syddanmark

Hele regionen

Lokal Procedureaftale 

Rammeaftale lokal løndannelse

Lønpolitisk drøftelse 2023


Det sociale område

Forhåndsaftale for ledere og afdelingsledere

Forhåndsaftale for socialpædagoger ansat ved sociale og socialpsykiatriske arbejdspladser i Regionen 

Forhåndsaftale omsorgs og pædagogmedhjælpere 

Fortolkiningsbidrag til forhåndsaftaler

Rammeaftale for Lokal Løndannelse ved Sygehus Sønderjylland

Forhåndsaftale om tillæg til AMR

Forhåndsaftale vedr. Sundhedsfaglig diplomuddannelse

Tillæg til Forhåndsaftale - Centerledelser


Forhåndsaftaler for ansatte i Psykiatrien

 A
kuttelefon Børne og ungdomspsykiatrien døgnafsnit  Esbjerg


  Fremskudt funktion

    Referat fra lønpolitisk drøftelse 2020

     Konsulent stillinger

     Praktikvejleder

    Forhåndsaftaler for ansatte i psykiatrien

     Uddannelse for pædagoger

     Harmonisering  

     Opsigelse af gamle aftaler