Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Arbejdsmiljørepræsentant

Information til Arbejdsmiljørepræsentanter i Sydjylland

Som arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads i Sydjylland kan du her finde information og vejledning til dit hverv som AMR.

Arbejdsmiljøet på en arbejdsplads er af uvurderlig betydning, både det psykiske og det fysiske - ledelse og medarbejdere har begge stor indflydelse på at værne om og at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø.

Som AMR indgår du i et tæt samarbejde med din ledelse og din tillidsrepræsentant. En lokal ”dynamisk trio”, hvor arbejdspladsens lokale arbejdsmiljømæssige udfordringer klares i hverdagen.

SL Sydjylland afholder hvert år en personalepolitisk konference hvor kredsens tillidsrepræsentanter, ledere og AMR inviteres
 
Dato for personalepolitisk konference forår 2018 er 26. februar.

Den formelle behandling af arbejdsmiljøet foregår på arbejdspladsens MED-møder, som AMR sidder du som hovedregel i det lokale MED-udvalg.  AMR kan også sidde i kommunens/regionens hoved-MED-udvalg.

Find din lokale fællestillidsrepræsentant (FTR) der kan informere om hvordan kommunens/regionens MED-struktur er organiseret og hvordan du kan blive medlem af udvalgene.